dimarts, 1 de maig de 2007

Calendari d'Hesíode III - ...i els dies

Estigues atent als dies que Zeus reparteix sàviament: fes saber als teus esclaus que el trenta del mes és el millor dia per a inspeccionar els treballs i repartir els salaris...

Heus ací els dies que són donats pel savi i astut Zeus.
Abans que tot, el primer, el quart i el seté _aquest dia, Leto pareix Apol·lo_ són dies sagrats [...]

Així comença Hesíode la part de la seua obra dedicada als dies on, a més d'assenyalar el caràcter sagrat o nefast de cadascun d'ells, ens informa per a què és bo el dia en concret. Intentarem representar açò amb una altra taula, tal com vam fer amb els treballs, però sols col·locarem en ella els dies que Hesíode té en compte i obviarem la resta.

DIA

TIPUS

BO PER A

DOLENT PER A

FASE LUNAR

1

SagratNoumenía

4

Sagrat

-Portar una esposa a casa

-Començar a construir vaixell lleuger

-Obrir una gerra de vi


Creixent

5

Nefast


Dia penós i temible

Creixent

6


-Castrar els cabrits i moltons

-Construir un cercat a les ovelles

-Naixement de xiquets

-Naixement de xiquetes

Creixent

7

SagratCreixent

8

Sagrat

-Treballs dels mortals
-Castrar els porcs i els bous


Creixent

9

Inofensiu

Sagrat

-Treballs dels mortals

-Naixement de xiquets i xiquetes

-Plantar


Creixent

10


-Naixement de xiquets


Creixent

11

Sagrat

-Esquilar les ovelles

-Collita dels fruits de la terra


Creixent

12

Sagrat

-Esquilar les ovelles

-Collita dels fruits de la terra

-Les dones teixeixen

-Castrar els muls


Creixent

13


-Plantar

-Sembrar

Plena

14

Especialment sagrat

-Naixement de xiquetes

-Domesticar ovelles, bous, gossos, muls


Decreixent

16


-Engendrar varons

-Plantar

-Naixement i matrimoni de les filles

Decreixent

17


-Llançar el blat, sagrat a Demèter

-Tallar taulons per al llit

-Talar boscos per a construir les naus


Decreixent

20


-Engendrar un savi


Decreixent

29


-Obrir una gerra de vi

-Posar el jou als bous, muls, cavalls

-Avarar un vaixell


Nova

30


-Inspeccionar el treball

-Repartir els salaris


Nova

Hesíode no sempre dóna raons de perquè un dia determinat és o no sagrat. Assenyalaré aquells dels que sí diu, al respecte, alguna cosa:

Del seté dia diu: -Aquest dia, Leto pareix Apol·lo

Del quart dia: - El quart dia de l'inici o de la meitat del mes (el 14), no deixes que les preocupacions minen el teu cor: és un dia reservat als misteris divins

Del cinqué dia: -Guarda't dels dies cinc: són penosos i temibles. Va ser un dia cinqué, diuen, quan les Erínies ajudaren al naixement d'Horcos, el jurament, que Eris, la Discòrdia, ha portat al món perquè fóra l'assot dels perjurs

Del dia 17 diu: - Del seté dia de la meitat del mes, desconfia...

Del dia 9 i del 19 diu: - El nové dia de la meitat del mes és favorable a poqueta nit; el de l'inici del mes (dia 9) està lliure de tot mal per als homes [...] No és mai un dia funest

Del dia 14, a més, i del 24 diu: - [...] el catorzé dia és el més sagrat de tots. Fins i tot, poca gent sap que el vint-i-quarté dia, a l'alba, és el millor del mes, però que és menys bo al vespre

Dels dies no assenyalats, ni com a sagrats ni com a funestos, diu: - Tals són els dies de gran profit per als habitants de la terra (referint-se als assenyalats). Els altres no són ni bons ni dolents, no aporten res

Finalment, vull fer notar les expressions de l'autor per a referir-se als dies: el mes està aleshores en la seua fase ascendent; el nové dia de la meitat del mes; el quart dia de l'inici del mes... En elles es pot comprovar el caràcter lunar del mes grec. Quan es parla de la fase ascendent del mes, obviament la lectura ha de ser: la lluna està en la seua fase creixent. Quant a les expressions meitat del mes, inici del mes..., no és una altra cosa que el còmput per dècades del calendari grec: la primera dècada és l'inici, la segona és la meitat...

4 comentaris:

Ana ha dit...

Muchas, muchas, muchas gracias por estos posts sobre Hesíodo. Son esclarecedores, interesantes, enriquecedores ... vamos, que estoy aprendiendo un montón.

Lluïsa ha dit...

UFF! Muchas, muchas gracias a ti por decir lo que dices!! Esto sí que anima!!

Charo Marco ha dit...

Muchas felicidades por los artículos sobre Hesíodo, están fenomenal.

Gracias y felicidades. Eres una fiera.

Besos.

Lluïsa ha dit...

Gracias a ti por tu comentario!! Tú sí que eres una fiera!